Corona en de AVG

Nederland gaat gebukt onder de corona-epidemie. Het sociale en maatschappelijke leven ligt grotendeels plat en ondernemers proberen uit alle macht hun hoofd boven water te houden. Ook ik doe zo goed en kwaad als dat kan mijn werk. Terwijl ik naar het nieuws kijk, laat ik op me inwerken wat dit allemaal voor werkgevers betekent. Hoe moet een werkgever bijvoorbeeld omgaan met de privacy van zijn medewerkers in het geval van een epidemie?

Wat is er geregeld?

Zoals jullie wel weten hebben we tegenwoordig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin is bepaald dat er een grondslag (voorwaarde) nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens. Als het gaat om de verwerking van medische gegevens moet er zelfs sprake zijn van een bijzondere situatie. Die hebben we nu wel, zul je denken. En toch mogen werkgevers een mogelijke besmetting binnen hun organisatie niet zomaar delen met hun medewerkers.

Medische gegevens

Slechts bij uitzondering mogen medische gegevens worden verwerkt, namelijk:
met toestemming van degene wiens gegevens het betreft;
als dit noodzakelijk is voor preventieve arbeidsgeneeskunde;
om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

Vanwege het corona-virus is er in Nederland een meldplicht geïntroduceerd. Zodra een (bedrijfs)arts corona vermoedt of vaststelt, moet hij dit onmiddellijk melden aan een gemeentelijke gezondheidsdienst. Ook mag hij geïnfecteerde personen isoleren. Op basis van de Wet publieke gezondheid mag een besmette persoon worden verboden zich uit huis te begeven. Dat verbod wordt opgelegd door de voorzitter van de veiligheidsregio.

Rol werkgever

Voor medische gegevens geldt voor werkgevers de hoofdregel: niet verwerken. Werkgevers hebben volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geen grondslag om iets over de aard van de ziekte van een werknemer te registreren. De AP heeft een beleidsregel opgesteld, getiteld ‘De zieke werknemer’. Daarin is opgenomen dat het voor een werkgever niet noodzakelijk is medische gegevens te verwerken. Dit geldt voor een longontsteking, een gebroken arm en ook voor het corona-virus. Deze conclusie past binnen de uitgangspunten van de AVG. De werkgever heeft geen wettelijke plicht en vervult in beginsel geen taak van algemeen belang. Bij medische gegevens kan een werkgever zich niet beroepen op het gerechtvaardigd belang.

In de relatie tussen de werkgever en werknemer kan ook geen beroep worden gedaan op de grondslag ‘toestemming’. Er is namelijk geen vrije toestemming, omdat er sprake is van ongelijkheid. Daarop zijn weliswaar enkele uitzonderingen, maar die gaan niet op in het geval van de huidige epidemie.

Vitaal belang

In overweging nr. 48 bij de AVG staat: ‘Sommige typen persoonsgegevensverwerking kunnen zowel gewichtige redenen van algemeen belang als de vitale belangen van de betrokkene dienen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, onder meer voor het monitoren van een epidemie en de verspreiding daarvan of in humanitaire noodsituaties, met name bij natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen’. Dat lijkt hier toch wel van toepassing.

Helaas, ook hierop kan een werkgever niet snel succesvol een beroep doen. Alleen de GGD heeft als kernactiviteit het monitoren van een epidemie. Bovendien kan voor de verwerking van medische gegevens een beroep op het vitale belang enkel slagen wanneer de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven.

Wat kan de werkgever wel?

Als werkgever mag je een corona-besmetting van je medewerker niet zo registeren. Je mag alleen vermelden dat die medewerker ziek is. Je mag dit ook niet delen met de andere medewerkers. Je mag wel:

met je medewerker over zijn besmetting praten, je mag het alleen niet administreren voor eigen doeleinden.
medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waar en op basis daarvan voorzorgsmaatregelen nemen, zoals ze verplichten thuis te werken.
medewerkers instrueren over de symptomen en voorzorgsmaatregelen, zoals handen wassen.
in samenspraak met je bedrijfsarts (als je die hebt) extra spreekuren en controles mogelijk maken.

Heb je hier vragen over? Bel of mail me, dan kijken we wat jij in jouw geval kunt doen.

Bonk Advocatuur

BONK Advocatuur

Contactgegevens
Rijssensestraat 58
7442 MJ, Nijverdal
Telefoonnummer: 0548-745000
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De koffie staat klaar!
Koffie staat klaar